Marjolein Kortleve VCOL

Marjolein Kortleve

Als coach en adviseur ondersteun ik organisaties en professionals bij het komen tot een goede match: de juiste persoon op de juiste plaats. Organisaties schakelen mij in om het potentieel van kandidaten en medewerkers te beoordelen en te adviseren bij het vormgeven van de ontwikkeling van teamleden en teams. Professionals en managers ondersteun ik bij vragen op het gebied van loopbaanontwikkeling en professionele ontwikkeling. Daarbij kan het accent liggen op het in kaart brengen van kwaliteiten en drijfveren om te komen tot loopbaankeuzes en een sterke profilering op de arbeidsmarkt. Maar ook het inzoomen op terugkerende ontwikkelthema’s in leven en werk kan het startpunt voor coaching zijn. Binnen VCOL ben ik specialist op het gebied van assessments, loopbaanoriëntatie en persoonlijke ontwikkeling.

Mijn aanpak kenmerkt zich door heldere analyses, humor en een praktische benadering. Ik combineer betrokkenheid graag met scherp doorvragen en spiegelen. Ook houd ik ervan om zaken concreet te maken en te komen tot adviezen en afspraken die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. In mijn manier van werken hecht ik aan openheid, zorgvuldigheid en gelijkwaardigheid.

Mijn achtergrond

Na mijn studie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en een aantal HR en management development rollen in organisaties maakte ik de overstap naar ‘de andere kant van de tafel’. De afgelopen 15 jaar heb ik mij als trainer, coach en assessmentadviseur beziggehouden met het in kaart brengen van potentieel, adviseren over de invulling van functies en het ontwikkelen van professionals en leidinggevenden. Daarnaast ondersteun ik als mediator teams bij het oplossen van problemen in de samenwerking. Ik ben advanced Birkman consultant en lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv).

Opdrachtgevers over mij

“Marjolein is een aandachtige consultant, met een zeer scherpe en tegelijk vriendelijke blik. Zij weet zowel helderheid te scheppen op micro- als macroniveau, binnen persoonlijke leertrajecten en binnen de veranderende structuren van organisaties. Steekwoorden: fris, droge humor, zorgvuldigheid.”

“Ik heb het genoegen gehad om Marjolein in verschillende rollen aan het werk te zien. Als coach en trainer voor “personal branding”, adviseur in een groot reorganisatietraject en trainer managementvaardigheden voor een MT. In alle situaties blijkt dat Marjolein werkelijk de kunst verstaat van het luisteren en (door)vragen. Daardoor kan ze in korte tijd een sfeer van vertrouwen scheppen en tegelijkertijd zeer doelgericht aan de slag gaan. Als opdrachtgever heb ik ervaren dat haar selectie-adviezen in de praktijk feilloos bleken te kloppen. Als deelnemer heb ik niet alleen nieuwe inzichten opgedaan en vaardigheden aangereikt gekregen, maar vooral ook dát zetje om er echt mee aan de slag te gaan.”

”Marjolein weet vanaf de eerste ontmoeting een sfeer van vertrouwen en openheid te creëren. Ze communiceert helder en duidelijk, met warmte en vanuit verbondenheid. ‬Ook kan ze – op respectvolle wijze – de vinger op de zere plek leggen en je zo uitdagen buiten je ‘comfort zone’ te treden.” ‬

Curriculum Vitae