De juiste mensen op de juiste plek

Wat is de meest inspirerende plek/functie voor mij? Hoe krijgen wij de juiste mens op de juiste plek? Waar kan ik verschil maken? Hoe krijg ik mijn (krijgen wij onze) ideeën van de grond? Hoe geef ik mijn carrière verder vorm? Hoe vinden wij iemand met het juiste profiel voor de functie?

Professionals komen bij ons in coaching met uiteenlopende vragen.
In de rol van coach zijn wij een klankbord, helpen we de coachee om nieuwe perspectieven te ontwikkelen en stellen we vragen.
We helpen de coachee om eigen doelen te stellen en deze in de context waarbinnen hij of zij werkt te realiseren. Een goede persoonlijk match tussen coach en coachee is cruciaal. Coachingstrajecten kennen bij ons daarom altijd een vrijblijvende ontmoeting waarin we de behoeften en vragen van de coachee verkennen en waarin de coach aangeeft op welke manier hij kan faciliteren bij het vinden van antwoorden en oplossingen. Hierna beslist de coachee pas of hij met een van onze coaches aan de slag wil.

Coaching trajecten kennen bij ons een structuur waarbij er tussen de ontmoetingen in, geëxperimenteerd wordt met nieuwe invalshoeken, interventies en gedrag. Ook maakt de coachee na elke ontmoeting een verslag en voor elke ontmoeting een agenda.

Ontwikkelassessments kennen bij VCOL diverse vormen en aanpakken.

Doorgaans zien wij de kandidaat meerdere malen en verhelderen we tijdens deze ontmoetingen de ontwikkelvragen die de kandidaat zelf heeft. Uitgangspunt is voor ons dat de kandidaat goed zich krijgt op zijn/haar sterkten en vanuit die kracht gaat werken aan zijn/haar ontwikkeling.

Hierbij houden we altijd rekening met de context waarin iemand werkt. 360◦ feedback uit die context maakt altijd deel uit van onze methodiek. Rapportages bevatten dan ook alleen ontwikkeladviezen.

Teamassessment is in diverse situaties een mooi middel om een team te faciliteren in het bereiken van zijn doelen.

– Wanneer een team voor uitdagende doelen staat en teamleden zowel op de inhoud als op het gebied van samenwerking naadloos op elkaar moeten aansluiten.

– Bij de start van een nieuwe organisatie of een nieuw team.

– In een situatie dat nieuwe teamleden worden toegevoegd.

– Wanneer een team niet meer gestroomlijnd werkt.

– In een situatie dat een team aanvulling zoekt en op zoek is naar specifieke competenties en persoonseigenschappen ter aanvulling.

– Wanneer een team een nieuwe start wil maken omdat het tot de conclusie komt dat de samenwerking ontwikkeling behoeft en het team bestaande patronen binnen de samenwerking eens grondig onder de loep wil nemen.

– Wanneer er conflicten bestaan binnen het team. In dat geval wordt altijd een erkend mediator ingezet.

Teamassessments kennen diverse aanpakken maar in het algemeen bestaat een teamassessment uit de volgende stappen.

– Intake – Een van onze consultants maakt kennis met het team en komt samen met hen tot een leidende vraag voor het teamassessment.

– Persoonlijke gesprekken – Daarna krijgen alle teamleden een persoonlijk gesprek op basis van de gegevens die wij met verschillende tools hebben verzameld.

– Teamprofiel – op basis van de uitkomsten van het onderzoek en de persoonlijke gesprekken, stelt de consultant een teamprofiel op.

– Teambijeenkomst – het teamprofiel wordt besproken en toegelicht op interactieve wijze en het team stelt doelen, prioriteiten en resultaten vast en verdeelt de verantwoordelijkheden. Het team vertaalt de resultaten naar een actieplan en tijdlijn. Desgewenst kunnen wij nog teamcoaching bieden.

In een selectieassessment kijken wij of een kandidaat beschikt over de voor zijn/haar functie benodigde competenties.

Een selectieassessment duurt doorgaans een hele dag en wordt afgesloten met een eindgesprek waarin we onze eerste gedachten over de geschiktheid van de kandidaat met hem/haar delen. Hierna volgt een uitgebreide rapportage die opgesteld wordt door twee assessoren waarin een uitgebreide sterkte/zwakte analyse is beschreven en waarin we advies geven over de geschiktheid van de kandidaat in het licht van de gemeten competenties voor de functie.

Het rapport bevat altijd ontwikkeldoelen voor de kandidaat. Nadat het rapport door de kandidaat is gelezen en met de hoofdassessor is besproken, kan de kandidaat beslissen om het rapport door te sturen naar onze opdrachtgever. Soms duurt een selectieassessment een halve dag. Bijvoorbeeld wanneer er slechts over enkele competenties vragen zijn.

Werving & Selectie

Voor vraagstukken rondom werving en selectie, voor tijdelijke en vaste mensen werken we nauw samen met Brederijn 3.0.

Zij beschikken over een breed netwerk van talentvolle professionals en leveren op zeer persoonlijke wijze maatwerk bij het vinden van een nieuwe medewerker die beschikt over de kwaliteiten die uw organisatie nodig heeft.

Wat wordt de volgende stap in mijn carrière? Na uitgebreid onderzoek, persoonlijkheid, drijfveren, referentiekaders, interesses, indien gewenst capaciteiten, reflecteren we gezamenlijk op het voorliggende materiaal en de wensen van de kandidaat. In diverse gesprekken helpen we om een helder idee te genereren over rollen en functies die passend zijn. Ook adviseren we over de verdere ontwikkeling. Wanneer er een helder idee is ontstaan over wat iemand graag wil, werken we samen met Brederijn 3.0 om een verkenning van de mogelijkheden op gang te brengen.

Tools

Bij alle bovenstaande vragen maken wij gebruik van de Birkmanmethode. Voor onze assessments werken wij samen met Meurs en NOA. Meurs ontwikkelt instrumenten op het gebied van talentonwikkeling en selectie van medewerkers. NOA is een ervaren psychologisch adviesbureau dat nauw samenwerkt met de afdeling Sociale- en Organisatiepsychologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. NOA ontwikkelt op basis van onderzoek objectieve instrumenten en methoden voor het beoordelen en begeleiden van personen met diverse achtergronden. Wij zijn door hen opgeleid en getraind voor het afnemen en interpreteren van deze assessments.

NIP

Wij werken in alle assessments volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen waarvan we ook lid zijn.

VCOL helpt om een gewenste verandering of ontwikkeling van start tot realisatie realiseren. Wij gaan hierbij uit van het vergroten van uw eigen veranderkracht. Waar nodig ondersteunen wij en indien gewenst nemen wij de regie tijdelijk op ons. We leveren geen standaardaanpak maar maatwerk passend bij uw vraag en organisatie.
Lees meer...
VCOL helpt leidinggevenden te groeien in hun rol, als mens, als vakman en als leider. In individuele trajecten maar ook in organisatiebrede leiderschapstrajecten. Tevens bieden wij trajecten voor teamontwikkeling gericht op eigenaarschap en prestatieverbetering met behoud van plezier in werk.
Lees meer...
Bij VCOL hebben we veel ervaring met het vinden, ontsluiten en ontwikkelen van de kwaliteiten van individuen en teams. Vanuit de overtuiging dat mensen zich graag willen ontwikkelen, helpen we bij het vinden van de juiste mens en voor die mens de juiste plek.
Lees meer...
Een nieuw idee of dienst? Mooi! Maar zonder geïnteresseerde afnemers en blijft het een idee of concept. Wij vormen een netwerk van ervaren ondernemers en bouwers en stellen onze kennis beschikbaar om u te helpen u bij de groei van uw idee. Indien gewenst helpen we ook met de website, logo, huisstijl en andere belangrijke zaken voor een succesvolle (door)start.
Lees meer...
Op zoek naar nieuwe wegen van organiseren en leiden? Wij zoeken ook! Wij bieden een denk- en doe-omgeving om maatschappelijke vragen en dilemma’s samen te onderzoeken en passende antwoorden te bedenken, te ontwerpen en vervolgens in de praktijk te laten groeien. Niemand weet het antwoord precies, maar samen komen we verder. Onze partners samen met u en uw medewerkers in een denk/doe-tank? Laat u verrassen door de uitkomsten ervan!
Lees meer...
Partner Virtueel Centrum Organisatieontwikkeling Leiderschap
Logo Viactief Vcol