Onze visie

VCOL stimuleert nieuwe vormen van samenwerken, organiseren en leiden, die passen bij de uitdagingen van deze tijd en bij de toekomst. VCOL is virtueel en daarmee onafhankelijk van plaats, kantoor en tijd. Waar gewenst creëren we een centrum / een basis om vanuit te werken. Met de komst van alternatieve vormen van organiseren, een toename in ZZP’ers, nieuwe media, veranderende geldstromen, een terugtrekkende overheid, snelle innovaties via internet en kleine startups, zal ook het landschap van professionele organisaties veranderen. 

Minder middelen komen beschikbaar en de vraag naar hoge kwaliteit neemt toe. Daarover wordt ook steeds meer verantwoording gevraagd. Tegelijkertijd komt er meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap bij medewerkers en bij de afnemers/klanten. Teams en netwerken worden belangrijke organisatievormen waarin professionals met leveranciers en afnemers samenwerken.


Ziekenhuizen, Zorginstellingen, GGD’s, ROC’s, VO en PO scholen, HBO instellingen, Universtiteiten, Theaters, Musea, Bibliotheken, en organisaties uit de zakelijke en publieke dienstverlening benaderen ons met diverse vraagstukken op het gebied van strategie, leiderschap, kwaliteit, verandering en innovatie.

Zij waarderen onze aanpak op maat, kennis van de markt, onze deskundigheid en onze open en respectvolle omgang met hun cliënten, medewerkers en leidinggevenden.

Wij gaan graag met u in gesprek over wat we voor u kunnen betekenen.