Ingrid VCOL

Ingrid Coenen

Als ervaren manager geef ik sinds 1993 leiding aan medewerkers werkzaam in het brede veld van de gezondheidzorg. De laatste 12 jaar werk ik als manager bij een GGD, een organisatie die in het speelveld van politiek, beleid, wetenschap en praktijk opereert. In mijn functie ben ik verantwoordelijk voor 150 medewerkers werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, epidemiologie, gezondheidsbevordering en beleidsadvisering. Ik was betrokken bij de invoering van de Birkmanprofielen bij de GGD.  Enthousiast gemaakt door het gebruik van de Birkmanmethode binnen mijn organisatie en de waarde van de terugkoppelingen op individueel en groepsniveau bij de ontwikkeling van de medewerkers en teams, heb ik besloten om zelf als gecertifieerd consultant aan de slag te gaan.

Een van mijn kernkwaliteiten is om mensen binnen de mogelijkheden die er zijn, ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Met andere woorden. Vertrouwen geven, eigen verantwoordelijkheid en vrijheid nemen, zijn geen lege woorden maar is de kern van waaruit ik werk. Door mijn enthousiasme, open manier van communiceren en stimulerende vorm van coaching help ik mensen om hun sterktes te herkennen en te reflecteren op de behoeften die zij hebben. Binnen mijn eigen organisatie word ik veel gevraagd om te ondersteunen bij functioneringsgesprekken en coachingstrajecten en word ik als een warme en betrokken persoon ervaren.
Ingrids achtergrond

Na de start van mijn loopbaan als verpleegkundige A en een aantal specialisaties ben ik als snel als leidinggevende gaan werken. Daarnaast was ik 8 jaar voorzitter van de beroepsvereniging  NVSHV en heb ik diverse nevenfuncties bekleed bij VWS, RIVM, CGL en GGD Nederland. Ook mijn kennisontwikkeling heeft niet stil gestaan. Ik ben gekwalificeerd auditor INK, volgde de lerarenopleiding en een studie bedrijfskunde. Sinds vorig jaar ben ik gecertificeerd als Birkmanconsultant.