Erwin Derks VCOL Utrecht

Erwin Derks

Mijn sporen als ervaren adviseur, projectleider en (interim) manager heb ik met name verdiend in opdrachten voor overheidsorganisaties.

De afgelopen jaren steeds ben ik me steeds intensiever gaan bezighouden met de decentralisaties in het sociale domein, met een focus op de organisatorische/ veranderkundige aspecten en de sturing en bekostiging van de beoogde transformatie. Hoe ruimte te bieden aan professionals om voor en met cliënten te doen wat nodig is, is wat mij betreft de kernvraag. Daarvoor moeten niet alleen binnen organisaties, maar ook tussen organisaties drempels worden weggenomen. Drempels, die te maken hebben met regels. Regels, die schijnbare grip geven maar maatschappelijk lang niet altijd leiden tot het beste resultaat. Het vinden van een nieuw evenwicht tussen betrokkenheid, legitimiteit en rendement is een belangrijke organisatiekundige opgave van deze tijd, misschien wel de belangrijkste.

Kortom, ik word geïnspireerd door de vraag wat nodig is voor echte transformatie. Op zoek naar wat mensen drijft en bezighoudt, en naar hoe zij elkaar kunnen versterken. Ik ben snel van begrip, met een groot inlevingsvermogen en gedrevenheid om ‘dingen voor elkaar te krijgen’. Resultaatgericht en pragmatisch, kritisch indien nodig, maar met gevoel voor ieders positie en rol. Ik kan goed luisteren, win snel vertrouwen en op zoek naar samenwerking en samenhang. Ik hou van het inhoudelijke debat, maar ben me ervan bewust dat het proces net zo belangrijk is. Ik ben geduldig en werk zorgvuldig. Hierdoor ben ik in staat om gevoelige zaken effectief aan de orde te stellen en waar nodig een brugfunctie te vervullen. Ik geef mijn mening, zonder die dwingend op te leggen. Ik heb een zeer brede belangstelling en een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan maatschappelijke ambities, met een sterke politiek-bestuurlijke antenne.

Wat zeggen anderen over mij? Een opdrachtgever in een opdrachtevaluatie: “Erwin heeft een scherpe analytische blik én een groot inlevingsvermogen. Hij werkt zorgvuldig, zowel inhoudelijk als in de omgang met anderen. Doordat hij goed luisterde, maar ook kritische vragen stelde, wist ik snel dat ik echt op hem kon bouwen; dat gaf een gerust gevoel.” Een directe collega: “Bij jou weet je altijd dat je oprecht je mening geeft. En waar het ook over gaat, je inbreng is altijd relevant. Je feitenkennis over allerhande onderwerpen heeft me altijd verbaasd.” Een medewerker aan wie hij leiding gaf: “Als de eerste ‘baas’ in mijn werkende leven heb je me veel geleerd! Het vertrouwen dat je mij en anderen meegaf en de rust en tijd die je voor ons had op het moment dat we issues met je wilden bespreken hebben erg veel voor me betekend.”

Erwins achtergrond

Ik ben opgeleid als bedrijfskundig econoom (VU Amsterdam) en veranderkundige (Sioo). Gedurende ruim 20 jaar heb ik als extern consultant veel opdrachten voor met name gemeenten uitgevoerd, vaak op de terreinen van organisatieontwikkeling, sturing en control en bedrijfsvoering. Daarnaast heb ik binnen de consultancytakken van Ernst & Young en Capgemini diverse leidinggevende en coachende rollen vervuld, onder meer als adviesgroepmanager en marktleider lokale overheid. Sinds 2011 ben ik zelfstandig adviseur, onderzoeker en interimmanager, met een focus op het sociale en culturele domein. Ik was tot eind 2015 voorzitter van de Rekenkamer Zeist en ben lid van de Rekenkamer Hilversum.