Peter Wouters over: De Bibliotheek Route 2020

5 december 2016 - HET LEZEN VAN DIT BLOG DUURT 1 minuut

Route 2020

VCOL ondersteunt Route 2020 bij Maatschappelijk Ondernemen

Route 2020 is een programma dat in opdracht van het bestuur en ALV van de Vereniging van Openbare Bibliotheken wordt uitgevoerd. Het richt zich op het vasthouden en versterken van initiatieven tot vernieuwing, die in de praktijk positief blijken uit te pakken en dan ook breder kunnen worden ingezet. Tevens heeft het tot doel onontgonnen gebieden te verkennen en te vertalen naar innovatieve ideeën. Het programma is opgezet voor en door bibliotheken. Samen leren en ontdekken staat centraal. “De kracht van de gezamenlijkheid moet worden benut om de vernieuwing van de branche meer vaart te geven (Route 2020 – het startschot!).

VCOL ondersteunt een van de kernteams van Route 2020 op zoek naar antwoorden op de vraag hoe bibliotheken geïnspireerd kunnen worden tot maatschappelijk ondernemen en tot het bieden van een bredere functionaliteit. Op 29 september jongstleden hebben we in de Bibliotheek van Assen met het veld een verkenning gedaan naar verdienmodellen. We hebben onder andere bekeken hoe het Business Canvas Model van Osterwalder kan bijdragen aan het onderbouwen, selecteren en verspreiden van kansrijke ideeën en innovaties. Inmiddels is het model succesvol toegepast op een aantal innovatieve ideeën, parels genoemd, die nu verder worden uitgewerkt. Met dank aan de Bibliotheken Midden Brabant, Veghel, Nijmegen, Assen en Helmond. Zie ook voor volgende impressie.

Tags: , , , , , ,